สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมและการหารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ แนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่าง ๆ ของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก สำหรับการประชุมครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุมอัญชัน – สุพรรณิการ์ อาคารเอ็กซิม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566