ผอ.ออมสิน คว้ารางวัล “นักการเงินแห่งปี 2565”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 2565 Financier of the Year 2022” จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัล Money & Banking Awards 2023 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ด้วยคุณสมบัติการเป็นนายธนาคารและนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สร้างความเติบโตและยั่งยืนให้กับองค์กร และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตลอดปี 2565 จากการปรับยุทธศาสตร์ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการดูแลลูกค้าและประชาชน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน โดยมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม และใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ Dual Mission ที่มีการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับธุรกิจเชิงสังคม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นปี 2565 ผ่านโครงการต่างๆจำนวนมาก อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการผ่อนปรนภาระหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน รวมถึงโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ได้รับต้นทุนดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นธรรม และสร้างอาชีพพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัลเกียรติยศอีก 3 รางวัล คือ รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2566 Best Retail Bank of the Year 2023 ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 8 รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 2566 Best Service Provider – Deposit 2023 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม (Excellent Design Awards) ประเภทพื้นที่ขนาด 850 – 1,000 ตร.ม. โดยมี นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ร่วมรับรางวัล และมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566