OR เปิดตัวสถานีชาร์จ “EV Station PluZ” ใน Big C ตั้งเป้าครบ 42 แห่ง ในปี 2566

OR ร่วมมือกับ Big C ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ บนพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในศูนย์การค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถชาร์จรถระหว่างชอปปิ้ง พร้อมตั้งเป้าติดตั้งครบ 42 แห่ง ภายในปี 2566