PEAสทิงพระ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้ง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น.
นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ พุทธบัว หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชน อำเภอสทิงพระ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ศูนย์ราชการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ข่าว/ภาพ:แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ