Browsing Tag

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร…

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าประมาณ 5% ของประชากรโลกป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ ขณะที่มีผู้ป่วยเพียง 1-2% เท่านั้นที่ได้รับการวินิจฉัย ซึ่งอายุเฉลี่ยของการเกิดโรคไบโพลาร์ คือ อายุ 20 ปี โดยอัตราความชุกของโรคไบโพลาร์…
Read More...