Browsing Tag

กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน

TAIWAN EXCELLENCE เสนอโซลูชันเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) และ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Taiwan Excellence Driving a New Revolution in Smart Medical Webinar” วันที่ 2 กันยายน 2022 เวลา 10.00 น. (GMT+ 7)…
Read More...