Browsing Tag

ททท.ภูมิภาคภาคอีสาน

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิสู่สนามบินร้อยเอ็ด เที่ยวตัวปลิวชิลอีสาน

สายการบินไทยสไมล์ ได้เปิดให้บริการแล้วทุกวัน (WE034  ออกจากสุวรรณภูมิ 10.25 น. ถึงร้อยเอ็ด 11.35  น.  WE035 ออกจากร้อยเอ็ด 12.05 น. ถึงสุวรรณภูมิ 13.15 น.) นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. (หรือ…
Read More...