Browsing Tag

ททท.สมุทรสงคราม

ททท. สมุทรสงคราม ชวนเที่ยวงาน Amphawa Food Experience สมุทรสงคราม 11-13 มีนาคมนี้

นางดวงใจ คุ้มสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม แถลงข่าวการจัดงาน “Amphawa Food Experience” ณ เวทีกลางหมู่บ้านภาคกลาง เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565" สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยงาน “Amphawa Food…
Read More...