Browsing Tag

นภินทร ศรีสรรพางค์

ททท. จับมือ หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DIGITAL TRANSFORMATION

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION DEVELOPMENT FOR SMART TOURISM” ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย…
Read More...