Browsing Tag

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

NT หนุน บขส. ก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วย Smart Digital Transport

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  ร่วมลงนามความร่วมมือในการศึกษา พัฒนา…
Read More...