Browsing Tag

ปักษ์ใต้บ้านเรา

ททท. จัดงาน “หรอยแรงแหล่งใต้ TRAVEL EXPO” นำทีมผู้ประกอบการภาคใต้ บุกกลางกรุง เสนอแพ็กเกจท่องเที่ยว…

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หรอยแรง แหล่งใต้ Travel Expo” พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้…
Read More...