Browsing Tag

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแถลงข่าวการวิจัยสาร Andrographolide…

ม.ขอนแก่นประกาศทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแถลงข่าวการวิจัยสาร Andrographolide Nano-Emulsion เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีความว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในงานแถลงข่าว “การวิจัยสาร Andrographolide ในรูปแบบ…
Read More...

ขอนแก่น CONNECT ก้าวสู่การท่องเที่ยวศูนย์กลางเพื่อสุขภาพ ล้ำสมัย ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ Health for all & Health tourism ศูนย์กลางสุขภาพล้ำสมัย สำหรับทุกคน พร้อมรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)…
Read More...