Browsing Tag

มิส ลิลลี่ (Miss Lily)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแถลงข่าวการวิจัยสาร Andrographolide…

ม.ขอนแก่นประกาศทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแถลงข่าวการวิจัยสาร Andrographolide Nano-Emulsion เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีความว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในงานแถลงข่าว “การวิจัยสาร Andrographolide ในรูปแบบ…
Read More...