Browsing Tag

มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา

มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดหลักสูตร ถ่ายภาพให้สวย

นายนิพิธ อริยวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการเปิดอบรมหลักสูตร "ถ่ายภาพให้สวย" ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นต่อไป ซึ่งการอบรมนี้มีวิทยากรหลัก คือ …
Read More...