Browsing Tag

ลพบุรีเมืองน่าเที่ยว

เขาพระงาม เทโวโรหณะ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2565 ลพบุรีงานใหญ่แห่งปี

โดยเทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี หน่วยงานทหารในตำบลเขาพระงาม…
Read More...