Browsing Tag

วันดินโลก64

กฟผ. ผนึกพลังภาคีเครือข่าย ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา เนื่องในวันดินโลก ที่เขื่อนวชิราลงกรณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รวมพลังภาคีเครือข่ายจัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาพลังแผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาวิถีไทย” เนื่องในวันดินโลก แสดงพลังแห่งความร่วมมือและเจตนารมณ์ในการน้อมนำและสืบสานศาสตร์พระราชาฯ…
Read More...