Browsing Tag

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบโลกใหม่ : มุสลิมต้องรับมืออย่างไร

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ระเบียบโลกใหม่ : มุสลิมต้องรับมืออย่างไร"…
Read More...