Browsing Tag

สมาคมนักเรียนเก่า​ภาคพื้น​ยุโรป​

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์…

สถานการณ์​Covid-19 ทาง สมาคมนักเรียนเก่า​ภาคพื้น​ยุโรป​ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​ โดยนายกสมาคม​ คุณณรงค์​ รักวงษ์​ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือสังคม จึงขอเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมนำเงินจำนวน 100, 000 บาท…
Read More...