Browsing Tag

สมุทรสาคร

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565”

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร . กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 5…
Read More...