Browsing Tag

สัญจรทั่วทิศ

เชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน”

การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมรับฟังงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี…
Read More...