Browsing Tag

สำนักงาน กกพ.

สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นางฤดี ภริงคาร (กลาง) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่หัวเมืองเศรษฐกิจภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น รับสมัครผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เข้าร่วมส่งผลงานใน โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า…
Read More...