Browsing Tag

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อสส.

อสส. ลงนามสัญญา CEO คนใหม่

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายอรรถพร  ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)…
Read More...