Browsing Tag

อพท.

อพท. ผนึกยูเนสโกใช้เครื่องมือ VMAT จัดการแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกของไทย พร้อมตั้งเป้าปี 2564…

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำโดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.…
Read More...