Browsing Tag

อพท.

นานาชาติปลื้ม “เพชรบุรี” อพท. ผลักดันสมศักดิ์ศรีเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร

อพท. ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก เปิดเวทีระดับนานาชาติ ดึงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมศักดิ์ศรี  ด้านผู้ว่าฯ เมืองเพชร โชว์วิสัยทัศน์พัฒนาเมือง 5 ปี     นาวาอากาศเอก…
Read More...