Browsing Tag

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย. Champ or Love รักนะแคมป์

ททท.ภาคกลาง ชูท่องเที่ยวแนวใหม่ เทรนดี้ C2 กระตุ้นเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง กล่าวในงานแถลงข่าวเทศกาลเที่ยวเมืองไทยว่า ด้วยนโยบายจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้แนวทางภาคกลางที่มีความหลากหลาย มีความเทรนดี้…
Read More...