Browsing Tag

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพังงา

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพังงา Phangnga Tourism Festival 2021

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง คณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร…
Read More...