Browsing Tag

เมืองรองต้องไป

ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก”…

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ พันธมิตร True You ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น  ด้วยแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก”…
Read More...