Browsing Tag

เสริมทักษะ สู่งาน สร้างเยาวชน

มูลนิธิซิตี้ คีนัน และ ก.แรงงาน ผนึกกำลังภาคีติดปีกเยาวชนขาดโอกาส…

มูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมปั้นโครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน หนุนพัฒนาทักษะด้านออนไลน์ให้แก่เยาวชนที่ ขาดทุนทรัพย์เพื่อสร้างแรงงานมีฝีมือในอนาคต พร้อมจัดเสวนา…
Read More...