Browsing Tag

Amazean Jungle Trail

Amazean Jungle Trail เบตง ยะลา กระตุ้นท่องเที่ยวชายแดนใต้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายสิรภพ…
Read More...