Browsing Tag

CATเพาะพันธุ์ดี

ตามไปดู CAT เพาะพันธุ์ดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งได้สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง…
Read More...