Browsing Tag

De La Rue ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรึกษาหารือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบอากรแสตมป์

นางสาว ศรีสองรัก  ชัยสิทธิ์ ตัวแทนบริษัท  De La Rue ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ  นายลวรณ แสงสนิท  อธิบดีกรมสรรพสามิต  พร้อมปรึกษาหารือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบอากรแสตมป์ ของกรมสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่ง…
Read More...