Browsing Tag

LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022

เริ่มแล้ว LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 ครั้งแรกของงานแสดงสินค้าอินทราโลจิสติกส์…

ครั้งแรกของงานแสดงสินค้าอินทราโลจิสติกส์ในไทย ยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล รวมอีเวนต์จัดแสดงสินค้าที่ครบวงจร พร้อมระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ และเวทีให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมากมาย…
Read More...