Browsing Tag

Seafood of Mahachai city still alive

ททท. ชวนชิมอาหารทะเลสดๆสมุทรสาครในงาน Seafood of Mahachai city still alive

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โดย คุณอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม เชิญเที่ยวงานสมุทรสาคร ซีฟู้ดส์ เฟสติวัล ภายใต้ชื่องาน Seafood of Mahachai city still alive อรรถพล…
Read More...