Browsing Tag

#TATSamutSongkhram #เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลาง #เทรนดี้C2ภาคกลาง #เที่ยวเมืองไทยamazingยิ่งกว่าเดิม #samutsongkhramlocalexperience

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สนุกกับกิจกรรม เปิดประสบการณ์ใหม่ Samut songkhram Local experience

จังหวัดสมุทรคราม ดินแดนสามน้ำ เป็นอีกจังหวัดเล็กๆในภาคกลาง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาน้อยใหญ่มากมาย จึงเหมาะกับการเป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…
Read More...