Browsing Tag

Thailand Friendly Design Expo 2022

ปังมาก ! เอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ จัดยิ่งใหญ่ Thailand Friendly Design Expo 2022 วีไอพี รัฐมนตรี…

ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ท่ามกลางเสียงชื่นชมด้วยความประทับใจ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน…
Read More...

Thailand Friendly Design Expo 2022 เปิดงานยิ่งใหญ่ นักธุรกิจ นักบริหาร คนดัง แห่หนุนอารยสถาปัตย์…

งานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5” ได้เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ณ ฮอลล์ 101…
Read More...

Thailand Friendly Design Expo 2022

ขอเชิญเที่ยวงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รวมพลังภาครัฐ…
Read More...