Browsing

สถานะ

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร…

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าประมาณ 5% ของประชากรโลกป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ ขณะที่มีผู้ป่วยเพียง 1-2% เท่านั้นที่ได้รับการวินิจฉัย ซึ่งอายุเฉลี่ยของการเกิดโรคไบโพลาร์ คือ อายุ 20 ปี โดยอัตราความชุกของโรคไบโพลาร์…
Read More...

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิสู่สนามบินร้อยเอ็ด เที่ยวตัวปลิวชิลอีสาน

สายการบินไทยสไมล์ ได้เปิดให้บริการแล้วทุกวัน (WE034  ออกจากสุวรรณภูมิ 10.25 น. ถึงร้อยเอ็ด 11.35  น.  WE035 ออกจากร้อยเอ็ด 12.05 น. ถึงสุวรรณภูมิ 13.15 น.) นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. (หรือ…
Read More...