ATTA คาดไทยสามารถจับคู่ประเทศท่องเที่ยวปลอดภัยได้ไตรมาส 4

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวไทย (ATTA) นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวไทย จัดการประชุมสมาชิกสมัยที่ 38 ครั้งที่ 12  ประจำเดือนมิถุนายน พร้อมคืบหน้าสถานการณ์การท่องเที่ยวที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ โดยมี ชวลิต กาญจนเสวี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ตัวแทนผู้บริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม มอบของที่ระลึกให้ นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวไทย กลาวว่า หลังจาก 6 เดือนนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่คงยังต้องรักษาระยะห่างตามหลัก โซเซียลดีสแทนซิ่ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสลดการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย และการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน ซึ่งในส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้ตกต่ำร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้ว มียอดนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกสนามบินจำนวนกว่า 5 ล้านคน แต่ในปีนี้ ถึงช่วงเวลาวันนี้ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนหลักพันต่อเดือนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ATTA ก็จะพยายามช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ โดยเน้นไทยเที่ยวไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ ภาครัฐมี โครงการกำลังใจมอบให้ เพื่อช่วยเหลือบริษัทนำเที่ยว และโครงการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวกับประเทศที่มีความปลอดภัย โดยคาวว่าจะเริ่มจับคู่ท่องเที่ยวกับประเทศที่มีความปลอดภัยได้ในเดือนกันยายน ในขณะที่บางประเทศที่มีความพร้อมได้ดำเนินโครงการนี้ไปแล้วเช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางต่างประเทศ ซึ่ง ATTA มองว่าประเทศจีน และกลุ่มประเทศ CLMV ยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และน่าที่จะร่วมโครงการรวมกลุ่มหรือจับคู่เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก