สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รับน้อง นมธ.รุ่น 15

รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม หรือ นมธ.รุ่นที่15 โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม, พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) และเพื่อนนักบริหารระดับสูงฯ เข้าร่วมงานกว่า 200 คนที่ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

แนะนำตัว

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ นำโดย พลเอกทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภา และ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ (ที่4-ซ้าย/แถวหน้า) เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ แก่ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon)  (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) ในโอกาสเพื่อแนะนำตัวคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ฟิลิปปินส์ ชุดใหม่ โดยมี พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสุนทร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่6-ซ้าย/แถวหน้า) พร้อมด้วย คณะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอาหารอิตาเลียนปิกโกโล โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้