Big Cleaning Day 2019

นายอนันต์ ทวีแสงศิริ กรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day 2019” ครั้งใหญ่ โดยมี คุณมณีนาฎ ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ และ คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร คณะกรรมการบริหาร นำทีมพนักงานทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ เตรียมความพร้อมรองรับด้วยบริการ ความสะอาด ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค