CAT ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT ขอแสดงความเสียใจ ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนเกาะลอมบอก ประเทศอินโดนิเซีย พร้อมอำนวยความสะดวก โทรฟรี ไปอินโดนิเซีย ด้วยหมายเลข 001 800 001 จากโทรศัพท์ทุกเครือข่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561