CAT ร่วมประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารระหว่างประเทศ

CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

คุณอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมงาน Asian Carriers Conference 2018 (ACC ) งานประชุมครั้งสำคัญระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ณ โรงแรมแชงกรีลา แมคตาน นครเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“สำหรับการประชุม Asian Carriers Conference ความสำคัญของการประชุมคือการพบปะพันธมิตร และการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลก ซึ่งปีนี้ นอกจากการที่เราจะได้ร่วมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมแล้ว CAT เองก็ได้นำเสนอทิศทางธุรกิจของ CAT ในภาพรวม ที่เรามุ่งพัฒนาควบคู่ทั้งในด้านบริการโครงข่าย บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในการยกระดับการแข่งขันขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสุ่ยุคดิจิทัล”

“ทั้งนี้ CAT ยังได้นำเสนอโครงการ Digital Park Thailand เมืองนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ CAT ลงทุนและร่วมลงทุนพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นดิจิทัลฮับในภูมิภาคนี้ ซึ่งจากการพบปะกับพันธมิตรในงานประชุม Asian Carriers Conference และการเจรจาธุรกิจในปีนี้ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มพันธมิตรและผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลก ที่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของ CAT ในภาพรวมเชื่อว่าโครงการต่างๆ ที่เรากำลังขับเคลื่อนรวมถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายภาครัฐที่เป็นรูปธรรม จะสร้างโอกาสในความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนต่อไป” คุณอุบลพรรณฯ กล่าว

สำหรับการประชุม Asian Carriers Conference ในปี 2018 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “Eyes on 2020: Turning Vision into Action” โดยมีผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง