CAT ร่วมปันสุขสู่ชุมชน จัดตั้งตู้ “CAT ปันสุข” สำหรับชุมชน ณ ศูนย์โทรคมนาคมหลักสี่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายพัฒนา ณ สงขลา รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นประธานฯ จัดตั้งตู้ “CAT ปันสุข” สำหรับชุมชน ณ ศูนย์โทรคมนาคมหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพฯ

ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า โครงการตู้ “CAT ปันสุข” เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง  โดยบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคในการดำเนินการ ณ ศูนย์โทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้าของ CAT ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ  อาทิ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน กาญจนบุรี  ภูเก็ต ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมปันน้ำดื่มให้กับตู้ปันสุขของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่   ขณะเดียวกันมีประชาชนภายในชุมชนเองนำสิ่งของต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันผ่านตู้ “CAT ปันสุข” อีกด้วย

มีคนหยิบ ก็มีคนเติม สุขจากการให้ ด้วยหัวใจ ‘แบ่งปัน’ เพื่อน ๆ ที่ประสงค์บริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติม ‘ตู้ปันสุข’ หรือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถบริจาคได้ ณ จุดรับบริจาค บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ หรือ ท่านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปเติม ‘ตู้ปันสุข’ ด้วยตัวท่านเอง เห็นผู้รับมีความสุข CAT ก็สุขใจ

เริ่มเปิดตู้ปันสุข แบ่งปันให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 วันนี้ 20 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จนถึงวันที่ 5 มิ.ย.63 (ทุกวัน) ณ บริเวณประตูทางเข้า ศูนย์โทรคมนาคม หลักสี่ (แจ้งวัฒนะ ซอย 5)