โอวัลติน ‘เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้’ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ แจกโอวัลตินคูลฟรี 2.8 ล้านแก้วที่ 7-11

โอวัลติน เปิดตัวแคมเปญ ‘เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้’ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 แจกโอวัลตินคูลฟรี 2.8 ล้านแก้วที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ส่งเสริมศักยภาพสมองและร่างกายของเด็กไทยสู่อัจฉริยะภาพด้านต่างๆ

โอวัลติน ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้” ส่งเสริมการพัฒนาสมองและร่างกายของเด็กไทยให้สดใสแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยการแจกโอวัลตินคูล สำหรับเด็กๆ ฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 2.8 ล้านแก้วในตู้กดที่เซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

และตลอดเดือนมกราคม 2562 ทุกแก้วโอวัลตินคูลที่ซื้อในเซเว่น อีเลฟเว่นจะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาทเพื่อนำไปสมทบเป็นผลิตภัณฑ์โอวัลตินมอบให้แก่โครงการอาหารเช้าที่มีคุณภาพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2552

โนโวเทลสยาม เยี่ยมชมและเลี้ยงอาหาร ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี

ผู้บริหารและทีมงานจาก โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีโดยทางโรงแรมมีการจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา นอกเหนือจากนั้นทางโรงแรมได้บริจากไม้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง อาทิ การนำเศษไม้กลับมาทำเฟอร์นิเจอร์ให้เกิดประโยชน์