นิทรรศการ ความหลากหลายแห่งยูเครน

ฯพณฯ มร.อันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ความหลากหลายแห่งยูเครน” พร้อมด้วย นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ยูเครนประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ ผ่านชุดประจำชาติ และตุ๊กตาในชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ฯพณฯ มร.อันดรีย์ เบชตา

ปรีชา ถิรกิจพงศ์

 

อ.ต.ก. เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน

อ.ต.ก. เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน

จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม”

 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน ให้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตรคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสินค้าและราคาแก่ผู้บริโภค พร้อมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องจักสาน ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

นิทรรศการ “ความหลากหลายแห่งยูเครน”

ฯพณฯ มร.อันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ภูมิใจเสนอนิทรรศการ “ความหลากหลายแห่งยูเครน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ ผ่านชุดประจำชาติ และตุ๊กตาในชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย โทร. 02 685 3215 หรือเยี่ยมชมได้ที่   http://www.queengallery.org/en/about-us/