CPI รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดย นายสมชาย  จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงงาน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 7 ติดต่อกัน (ระดับเพชร) โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัล ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตลิ่งชัน) เมื่อเร็วๆนี้