CPP มอบสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ร.ร. บ้านไชยราช

นายกฤษฎ์พงษ์  ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัท ซีพีพี จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา  พร้อมทั้งบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้าพันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด ได้จัดสร้างและ ปรับปรุง โรงเรียนบ้านไชยราช พร้อมด้วยปรับปรุงประตูอาคารเรียนอนุบาลใหม่  ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านพนอ. ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ นายชัชวาลย์  จิตต์ภิรมย์ นายก อบต.เขาไชยราชพร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่นมารับมอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ ดำเนินการมาตลอด เพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของเด็กๆต่อไป