Esso ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ, พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ เทสโก้ โลตัส, บริษัท พีเอสพี ทรานสปอร์ต, ผู้ผลิตน้ำดื่มวีด้า, จีเอ็ม แอดเวอร์ไทซิ่ง, ราบิก้า คอฟฟี่,  บริษัท เคแอนด์เอ็น คอมเมอร์เชียล และสโมสรพนักงานเอสโซ่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “เอสโซ่ ปันน้ำใจ ร่วมให้อนาคต” โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย รวมการสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 3,050,000 บาท

วรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

มาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, นางยุพา ว่องไวทยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร, นางสาวบุษยา กฤตยารัตน์ ผู้จัดการสโมสรพนักงานเอสโซ่, พนักงานจิตอาสา คณะผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และผู้บริหารพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 600 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมจำนวน 1,800,000 บาท ให้กับนักเรียนจำนวน 52 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อการปรับปรุงอาคารห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านบุฉนวนอีก จำนวน 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,950,000 บาท

ในโอกาสนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 350,000 บาท และร่วมสร้างห้องพักผู้ป่วย จำนวน 300,000 บาท เครื่องมือผ่าตัดเผือก มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเพื่อโรงพยาบาล มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 2,900,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการจักรยานยนต์ไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เป็นประธานพิธี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บ.เอสโซ่ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท เพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่

ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย รวมการสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 3,050,000 บาท