Mega Deal @ ภาคกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง จัดโครงการ Mega Deal @ ภาคกลาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวออกบูธ ร่วมเจรจาทางธุรกิจส่งเสริมการขาย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เชื่อมโยงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ “ภาคกลางเที่ยวใกล้ที่ไหนก็สนุก” รวบรวมแหล่งที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก กิจกรรมประเพณี งานต่างๆ ทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคกลาง

ปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง

ทั้งนี้ช่วงเย็น นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ให้เกียรติเป็นประธาน งานเลี้ยงสังสรรค์  Mega Deal Part เชื่อมเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการและสื่อมวลชน  พร้อมด้วยผู้บริหาร ททท. อาทิ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ ด้านนโยบายและแผน, นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ.ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน

ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ ด้านนโยบายและแผน

และร่วมรำวงย้อนยุค คณะเขาใหญ่แบนด์ จังหวัดเพชรบุรี

ชมมินิคอนเสิร์ตศิลปินดัง เจ เจตริน ที่ศูนย์การค้า SHOW DC พระราม 9 กรุงเทพมหานคร