MOU ร่วมมือวิจัยพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร

ควอลิตี้พลัสเอสเทติคฯ-สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตร ม.เกษตรฯ ลง MOU ร่วมมือวิจัยพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวพิลาณี  ไวถนอมสัตย์ ณ สถาบันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทควอลิตี้พลัวเอสเทติค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางและส่งออกสารสกัดของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติคจำกัดได้นำสารสกัดที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งออกสู่ตลาดสารสกัดต่างประเทศ

โดย ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การร่วมลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าตลาดสารสกัดไทย เนื่องจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดสารสกัดโลก โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทย รวมถึงช่วย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยในต่างประเทศ และการร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ภาครัฐและเอกชนทำความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งมีทางบริษัทควอลิตี้พลัสฯ มีแผนที่จะจัดทำหลักสูตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอีกด้วย”