PEA กระเเสสินธุ์ น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้(วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม. 2563 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่าง พร้อมด้วยลูกจ้าง ได้ร่วมกันพูกผ้าและจัดทำตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา


ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา