PEA กระแสสินธุ์และระโนด ร่วมพลังระดมทีมงานเปลื่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่างและผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ประสานงานกับทีมงานและพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดโดยได้เข้าร่วมระดมทีมงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า ณ บริเวณ บ้าน เขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส และ ที่รหัสหม้อแปลงที่ T1/S69 ซอยหมวดภาส บ้านแหลมหาด ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติและมีคุณภาพโดยด่วนต่อไป

ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์