PEA กระแสสินธุ์ ระดมทีมงานตัดแต่งต้นไม้และเถาวัลย์ใกล้แนวสายไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบจำหน่าย ป้องกันอันตรายและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายนายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่างและผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมระดมทีมงานตัดแต่งต้นไม้และเถาวัลย์ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาและอันตรายต่างๆจากกระแสไฟฟ้าพร้อมทั้งให้เกิดความสวยงามในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าณ บริเวณ บ้านโตนดด้วน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ และ ซอย ประปา บ้านม่วงหมู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเพส A มารับไฟฟ้า เพส B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์